اتاق عقد

سفره عقد
بدون نظر اتاق عقد
سفره عقد یکی از سفره‌های سنتی ایرانی است که در مراسم عقد و یا هنگام عروسی پهن می‌شود و عروس و داماد بر سر آن می‌نشینند و به خطبه  گوش فرا می‌دهند. سفره عقد در اکثر شهرهای ایران رواج دارد. در سفره عقد شش ظرف وجود دارد که هرکدام محتوی ...
ادامه مطلب
اتاق عقد
بدون نظر اتاق عقد
سفره عقد یکی از سفره‌های سنتی ایرانی است که در مراسم عقد و یا هنگام عروسی پهن می‌شود و عروس و داماد بر سر آن می‌نشینند و به خطبه  گوش فرا می‌دهند. سفره عقد در اکثر شهرهای ایران رواج دارد. در سفره عقد شش ظرف وجود دارد که هرکدام محتوی ...
ادامه مطلب